“กกท.”จัดงาน “Golden Fly Series Phuket 2021” ครั้งแรกในเอเชีย