กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติสู่มาตรฐานกีฬาในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนานาประเทศ ให้มีเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไปสู่สากลด้วยกลไกทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญที่ตอบสนองนโยบายดังกล่าวและเห็นผลชัดเจนคือการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก นอกจากเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยแล้ว ยังสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ชมกีฬาจากทั่วโลกเข้ามาในประเทศไทย ได้รับรู้จากสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในประเทศไทยหลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19

ประวัติความเป็นมา

รายการ “โกลเด้น ฟลาย ซีรีย์ (Golenden Fly Series)” ได้เริ่มต้นก่อตั้งในปี ค.ศ. 2005 โดยได้มีการจัดการแข่งขันไปหลายพื้นที่ในยุโรป รวมถึงนอกยุโรป จากความต้องการที่จะนำกีฬาประเภทกรีฑา ซึ่งปกติจะทำการจัดแข่งในสนามกีฬาไปสู่คนดูในสถานที่ ที่เป็นจุดท่องเที่ยวหรือเป็นสถานที่สำคัญของประเทศ หรือเมืองนั้นๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและโปรโมตประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลโลก ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพและเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกในทวีปเอเชีย เพื่อให้นักกีฬาได้พัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอในการแข่งขันต่างๆ เพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าแข่งขันรายการระดับนานาชาติต่อไป

ทั้งนี้ การแข่งขันกรีฑาในระดับโลก รายการ “โกลเด้น ฟลาย ซีรีย์ (Golenden Fly Series)” ในต่างประเทศ เป็นรายการการแข่งขันกรีฑาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันตลอดมา นับเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างรายได้ให้กับประเทศและชุมชนในเมืองที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

The FlySwat

ภาพจากการแข่งขันที่ กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล

เอกสารสิทธิดำเนินการจัดงาน Golden Fly Series
ประจำปี 2564 ในประเทศไทย