“กกท.”จัดกรีฑาประเภทลานเก็บสถิติโลกครั้งแรกของเอเชีย